Expertmöten #1: Maria Appelqvist

Vad innebär ett autentiskt liv? Hur är det möjligt att leva sann mot sig själv? Tillsammans med Maria Appelqvist, phD, utforskar Åsa Rydhard vad ett autentiskt liv innebär i ett lite anorlunda och utmanande samtal.   Om du vill vara med i publiken och ställa din...