Åsa Rydhard i ett samtal samtal med Kristina Broström om ledarskap, förändring och att hantera motstånd. Att utveckla ett reflekterande ledarskap är din nyckel till utveckling och förändring!

Läs mer på profecta.nu

Om du vill vara med i publiken och ställa din fråga, anmäl dig via www.subscribepage.com/expertmoten